Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Śląski Fundusz Filmowy

KONKURS 2019

Najbardziej pożądane narzędzie wsparcia producentów i filmowców, które od 2008 roku przyłożyło się do powstania 60 filmów.

Instrukcja obsługi Śląskiego Funduszu Filmowego jest bardzo prosta: na początku roku ogłaszamy nabór do konkursu. Aplikacje można składać zazwyczaj do połowy marca, najpóźniej w pierwszej połowie czerwca podajemy wyniki, aby filmowcy nie tracili cennych dni zdjęciowych i dobrego światła.

Kryterium podstawowe dla składanych wniosków jest jedno. Polega ono na związku filmu z województwem śląskim poprzez miejsce realizacji lub temat.

Związek ów niekoniecznie musi przejawiać się w obu aspektach. W drodze tradycyjnej najważniejsze, by współpracujące z nami grono ekspertów jak najwyżej oceniło projekt pod względem merytorycznym. Jeśli tak się stanie, producent może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50% budżetu filmu.

Potem o decyzji dotyczącej dofinansowania oraz proponowanej wysokości wkładu finansowego powiadamiamy producenta wiodącego i rozpoczynamy szybkie, ale twarde negocjacje dotyczące umowy.

Staramy się koprodukować filmy jak najlepsze, co nie zawsze znaczy komercyjne. Doceniamy kino artystyczne i autorskie. Ważna jest dla nas jakość projektu, lecz nie zamykamy oczu na sukces. Wiemy bowiem, że każdy zarobiony przez ŚFF grosz, wróci do filmowców w kolejnym rozdaniu.

W 2018 roku świętowaliśmy 10-lecie Śląskiego Funduszu Filmowego. Nasze dotychczasowe, najważniejsze koprodukcje to m.in. „Kongres” w reżyserii Ariego Folmana, „Chce się żyć” i „Jestem mordercą”  Macieja Pieprzycy,„Jesteś Bogiem” Leszka Dawida, „Demon” Marcina Wrony, „Opera o Polce” Piotra Stasika, „Zimna wojnę” Pawła Pawlikowskiego, czy „Dolina Bogów” Lecha Majewskiego. Szczegółową listę możecie pobrać stąd w formacie PDF.

WYNIKI TEGOROCZNEGO KONKURSU NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ŚLĄSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO

O środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, które zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez miejsce realizacji albo temat.

Od trzech lat w regulaminie ŚFF znajduje się zapis umożliwiający producentom, których projekty otrzymały wsparcie ŚFF mniejsze od wnioskowanego, staranie się o tzw. „zwyżkę”, będącą różnicą w kwotach wnioskowanej i otrzymanej. To ułatwienie ma na celu zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji. ŚFF dysponuje również promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin ŚFF terminie. Co ważne, wymagany jest 5% finansowy wkład własny producenta aplikującego po środki ŚFF. W regulaminie ŚFF pojawiła się w tym roku istotna zmiana dotycząca wydatkowania środków w regionie. Od zeszłej edycji funduszu producent musi wydatkować na terenie województwa śląskiego 100% otrzymanej z Funduszu kwoty.

Formularz wniosku, regulamin funduszu oraz istotne warunki umowy koprodukcyjnej umieszczone są na stronach www.silesiafilmcommission.pl

Kontakt:

Patrycja Młynarczyk | K. 698 353 147 | @ p.mlynarczyk@silesiafilm.com oraz

Monika Domin-Podgórska | K. 662 300 891 | @. m.podgorska@silesiafilm.com

Dotychczas dofinansowane filmy
Księga znaku dla logo ŚFF
SILESIA FILM